Week 1 / Seachtain 1

This week’s class was an introduction to WordPress, and the task was to set up an account and create a post including an embedded image and an embedded video.

First off, here’s one of the only photos I have on my computer at the moment, after backing everything up and clearing my hard-drive.

biffy1

Biffy Clyro: Scottish rock-prog-whatever band, known for weird lyrics and high-energy live performances. 

You might know this band for a few reasons, but you’ve probably heard their song Many of Horror (below) because it was covered by Matt Cardle when he won the X-Factor UK way back when.

 

They also happen to be my favourite band, and they’ve a new album coming out so I’ve been on a binge.

Course content / Ábhar an chúrsa
This week in Creating and Publishing Digital Media (IS30240), we were given an overview of the module layout, including how we’ll be graded, and an introduction to WordPress. The assessment is as follows:

Final Project – 50%
Digital presentation – 20%
Journal / E-portfolio – 30%

The class consists of a 1-hour lecture in the Newman Building in UCD (in one of the new, brightly coloured areas), and a 1-hour lab in Daedalus directly afterwards. This week, we were required to create a new WordPress blog, and a new post containing an inline image and an embedded video. We’ll each have to put a link to our blogs on Blackboard soon.

That’s all for now! Looking forward to seeing what else is in store for us with this module. I’m particularly looking forward to the video element, as that’s definitely not something I’ve really worked with before…

Title image source: Jamieson, S. “BIFFY CLYRO: WHY NOT AIM HIGH?” DIY. January 25, 2013. Accessed February 01, 2016. http://diymag.com/archive/biffy-clyro-why-not-aim-high.


 

Seachtain 1

Ar dtús, seo daoibh ceann de na pictiúir atá fós ar mo ríomhaire anois, mar táim tar-éis cóip chúltaca a dhéanamh agus beagnach gach rud eile a scriosadh.

biffy1

[ÍOMHÁ]: Biffy Clyro, nó: Ben Johnston, Simon Neil agus James Johnston. Tá clú agus cáil orthu de bharr an fhuinnimh a thaispeánann siad agus iad ar an staitse. 

B’fhéidir go bhfuil aithne agat ar an mbanna sin cheana féin ar chúis éigin, ach is dóigh go bhfuil a dteideal ‘Many of Horror’ cloiste agat mar rinne Matt Cardle a leagan fhéin de nuair a bhuaigh sé X-Factor UK fadó.

Agus tarlaíonn gurb iad an banna ceoil is mó a thaitníonn liom, agus tá albam nua ag teacht amach. Táim athghafa leo anois.

An tseachtain seo, i gCruthú agus Foilsiú Ábhar Digiteach, tugadh eolas dúinn ar leagan amach an chúrsa, ar an scéim mharcála, agus rinneadh cur síos ar WordPress. Is éard a bheas i gceist leis an measúnú ná:

Mórthionscnamh – 50%
Cur i láthair (digiteach) – 20%
Dialann / R-phortfóilió – 30%

Is éard atá ann leis an rang ná léacht amháin a mhaireann uair an chloig, in Áras Newman i gCOBÁC (i gceann de na háiteanna gealdaiteacha nua), agus ina dhiaidh sin bíonn uair a’ chloig eile in Áras Daedalus. An tseachtain seo, bhí orainn blag nua a chruthú ar WordPress, agus bhí sé de dhíth orainn postáil nua a chruthú a mbeadh pictiúr agus físeán leabaithe ann. Tá mo cheannsa anseo. Go luath, beidh orainn uilig nasc dár mblaganna a chur ar Bhlackboard.

Sin an méid don tseachtain seo! Táim ag súil go mór le tuilleadh eolais a fháil faoin gcúrsa seo. Táim ag tnúth go mór leis an gcuid a bhaineann le físeáin, mar is rud é sin nár bhain mé mórán úsáide as ariamh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s