Week 2 / Seachtain 2

The task this week was to figure out how to activate the proofreading setting on WordPress.

SC-Blog2

[IMAGE] WordPress admin page, which I couldn’t find for approximately three years. User settings: Where have you been all my life?

I wasn’t aware that WordPress had this function, but I’m looking forward to using it, and I think it’ll speed up my blogging process too (in English, at least).

Usually, when I’m preparing something to post online, I write it up in Microsoft Word or on Google Drive (programs that include SpellCheck). This is largely due to the handful of times where I’ve completely lost posts I’ve been working on. This isn’t a problem with the blog post function here on WordPress, because it saves drafts for you as you go along. It is, however, an issue when you’re leaving a comment or response for someone.

In the lecture this week, we learned about responsive web design. There are different styles of coding that allow cells on a website to act differently. Say you’re deciding the width of a cell. You can use pixel units (fixed) or percentage units (fluid) to designate how a cell will act – i.e. will it grow or lessen in size depending on the operating system. This affects how your site will look on different devices, like tablets and smart phones.

The following are a few examples from my accounts, and how they look on two different platforms. {edit 05/03/2016: I have since changed my theme entirely, but the concept remains the same!}

I like the layout of my blog on my phone. It’s simple, and I can find everything easily enough. I haven’t posted a blog using just my phone, though – and I don’t think I want to!

As well as learning about responsive web design, we also got a taster of Gestaltian psychology and the particular principles that go along with it. They are as follows:

Similarity: the brain groups together items that are similar to one another
Pragnanz: reality is often reduced to the simplest form possible
Proximity: the brain groups together items that are close to one another
Continuity: lines are perceived to follow the smoothest possible path
Closure: the brain ignores gaps and completes contour lines (the non-existent triangle)

I find this utterly fascinating. It all makes a huge amount of sense, and it’s incredible to actually have words for it now. I’ve also just read and quite enjoyed Art, Design and Gestalt Theory by Roy R. Behrens, which I recommend to anyone with an interest in 20th century visual art (available on JStor).


Seachtain 2

Is é an tasc a bhí againn an tseachtain seo ná an profáil a chur ar siúl ar WordPress. Ba chur amú ama é sin nuair a chuireas tús leis, ach ag an deireadh fuair mé amach cá háit ina chónaíonn an leathanach riaracháin. Mo náire. Mothaím an-seanda nuair a dhéanaim machnamh ar an méad ama a chaitheas ag iarradh an rud beag bídeach sin a aimsiú.

SC-Blog2

[ÍOMHÁ]: Socruithe an úsáideora: Bhíos do do lorg ar feadh mo shaoil!

Ní raibh a fhios agam go raibh córas profála ar WordPress. Ceapaim gur maith an rud é, agus táim ag ceapadh go mbeidh mé in ann mo chuid blagadóireacht a chur chun cinn dá bharr (i mBéarla, ar a laghad).

De ghnáth, agus mé ag iarradh rud a chur le chéile chun é a chur ar líne, déanaim i Microsoft Word é, nó ar Tiomántán Google (ríomhchláir a bhfuil SpellCheck ag baint leo). Sin a dhéanaimse mar chailleas roinnt rudaí cheana féin, in áiteanna éagsúla ar líne. Ní mór an fhadhb í ar WordPress, mar sábhálann sé mo chuid dréachtaí – ach is fadhb í má táim ag iarradh trácht a dhéanamh ar phostáil éigin. Táim ag ceapadh go gcaithfidh mé roinnt ama ag iarradh an nós sin a bhaint díom…

Le linn léacht na seachtaine seo, tugadh eolas dúinn maidir le dearadh oiriúnaitheach gréasáin. Is é sin le rá go bhfuil stíleanna éagsúla a bhaineann le suíomh idirlíon a chur ar fáil do dhuine. Tógfaimid “cill” (i gcomhthéacs an ríomhaire) mar shampla. Is féidir aonaid ‘px’ a úsáid (leithead seasta) nó aonaid a bhaineann leis an ‘méid faoin gcéad’ a theastaíonn uait (leithead sreabhach), agus tú ag iarradh méid na cille a dhaingniú. Athraíonn sé sin nuair a úsáidtear gléasanna difriúla, cosúil le taibléid nó fóin chliste.

Seo roinnt samplaí ó mo chuntais féin, agus an cuma atá orthu ar dhá ríomhardán difriúil.

Is maith liom an leagan amach atá ag mo bhlaigín ar an bhfón atá agam. Tá sé simplí, agus is féidir liom gach rud a aimsiú go héasca agus mé i mo léitheoir. Is dócha go bhfuil go leor ann, áfach, nach féidir liom a dhéanamh agus mé i m’úsáideoir! Níor éirigh mé le blag a phostáil le mo ghuthán póca amháin, agus nílim ag iarradh é sin a dhéanamh fiú!

Anuas ar an eolas a fuaireamar ar a bhfuil luaite thuas, tugadh blaiseadh dúinn de síceolaícht Ghestaltach. Is é sin le rá gur fhoghlaim mé go bhfuil roinnt prionsabail a bhaineann le cúrsa dearaidh (má glacfaimid le sainmhíniú ‘gestalt’ – sin grúpa rudaí a bhfuil saibhreas nó ciall ar leith ag baint leo agus iad mar ghrúpa iomlán – “is mó an t-iomlán ná suim na bpáirteanna”). Sin iad:

Cosúlacht: déanann an intinn aonad iomlán as rudaí atá cosúil lena chéile
Pragnanz: chomh fada agus is féidir, simplítear an réaltacht
Cóngaracht: déanann an intinn aonad iomlán as rudaí atá cóngarach dá chéile
Leanúnachas: airítear go leanann línte an rian is mine nó is deise atá ar fáil dóibh
Dúnadh: déantar neamhaird de bhearnaí agus cuirtear comhriain le chéile

Ceapaim go bhfuil sé sin uafásach suimiúil, agus is deas an rud é an stór focal a bheith agam a bhaineann leis an gcoincheap. Anuas ar sin, agus dá bharr sin, táim tar éis tairbhe agus taitneamh a bhaint as Art, Design and Gestalt Theory le Roy R. Behrens. Molaim d’éinne an t-alt sin a léamh má tá spéis acu in amharc-ealaíona an fhichiú haois (agus tá sé ar fáil ar JStor).

Advertisements

4 Comments

  1. Leanfaidh, cinnte! Tá deis agam an cúrsa seo a dhéanamh mar chuid den MA atá á dhéanamh agam – agus ba mhaith liom
   a) go mbeidh an Ghaeilge in úsáid agam an t-am ar fad agus
   b) go mbeidh mé in ann mo stór focal a fheabhsú!
   Tá sé suimiúil. Fiú anois, tá sé ag éirí níos deacra mar tá an stór focal an-speisialta!

   Like

   Reply

   1. Iontach! Go raibh míle maith agat as sin! Beidh postáil nua agam gach aon Aoine, is dócha. Tá súil agam go leanfaidh mé ar aghaidh nuair atá an cúrsa críochnaite agam freisin 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s