Week 5 / Seachtain 5

wtf

[IMAGE]: Large group of people outside Dublin’s Abbey Theatre, holding a very long banner that says #WakingTheFeminists on it, in all capital letters. Source: The Irish Times

Back in the olden days, media content used to be created by specific content-creators (like journalists, photographers, newscasters etc.) but now we have a huge community of independent content creators, like anyone with a social media account or a smartphone. This allows for the rapid spread of information, but it also has its downfalls; such content may not be reliable, may be posted with incomplete information, or may be stolen or repurposed from someone else.

As our lecturer pointed out, it’s not that there are more wars or natural disasters happening nowadays – it’s just that we have access to more voices and stories from around the world, so we’re more likely to hear about what’s going on in other parts of the world.

There are a bunch of reasons why social media is useful for people who want to produce content, as it can be used to:

 • Discover news
 • Verify content
 • Follow high quality people / topics of interest
 • Find eyewitnesses or trustworthy information
 • Track trends/public sentiment
 • Distribute content
 • Crowdsource data – using polls, etc
 • social network analysis and visualisation

There are two things you need to do before using information in a piece you’re working on:
1. Verify the source.
2. Verify the content.

Sometimes it can be quite easy to tell if an image is fake, but a lot of the time it comes down to more than just “has this image been manipulated in some way?” For instance, both of the images below are real photographs. They’re not high-resolution at all, but the images themselves check out as being real. What we need to also be aware of, though, is whether or not the image put with a story actually relates to the story. We need to find out if it’s fake in the context, if it’s been taken by the person who’s purporting to have taken it, if it was taken when it is claimed to have been taken, etc.

Tools for Social Media Monitoring
The likes of Twitter, TweetDeck, TrendsMap, Spundge, and Ushahidi were all mentioned in our lecture this week. TweetDeck is incredible, and makes life so much easier if you’re someone who works with multiple Twitter accounts. It’s helpful for scheduling tweets, but also for managing content across multiple accounts and being able to see and access a range of threads at one time.

Storify
I quite like Storify, despite having a brief and awful experience with Storify two years ago while the social media “technician” for a small conference. I think it’s a brilliant platform for making sense of Twitter Q&As, like this one from the Museum of Modern Art (MoMA) in New York, which are a nightmare to navigate on Twitter itself.

The task for this week was to set up a Storify account, and create a story based around a hashtag of our choice. My choice for the task, after much deliberation and over-saturation from #GE16 posts, was #WakingTheFeminists. You can see my story by clicking here.

Title image from: “Lian Bell: #WakingTheFeminists Still Waiting for the Abbey.” The Irish Times. December 16, 2015. Accessed February 28, 2016. http://www.irishtimes.com/opinion/lian-bell-wakingthefeminists-still-waiting-for-the-abbey-1.2467408.

Image 2. Photographer unknown. From Wise, S. (2012) ‘Soldiers Remain at the Tomb of the Unkown Soldier Through Superstorm’. http://kdvr.com/2012/10/30/soldiers-remain-at-tomb-of-the-unknown-soldier-through-superstorm/

Image 3. (2012) Security Clearance. http://security.blogs.cnn.com/2012/10/29/standing-guard-through-hurricane-sandy-at-tomb-of-the-unkown-soldier/


Seachtain 5

wtf

[ÍOMHÁ]: Slua mór taobh amuigh d’Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath, agus iad ag iompar comhartha ollmhór a bhfuil #WakingTheFeminsts scríofa air le ceannlitreacha. Foinse: The Irish Times.

Fadó, bhí ceardaithe agus iriseoirí ann a rinne na rudaí a cuireadh ar fáil sna meáin, agus iad ag obair go gairmiúil lena gcuid ceirdeanna. Anois, tá fón cliste nó cuntas Twitter ag gach éinne agus tá ábhar digiteach ar fáil ar fud na háite, i ngan fhios dúinn cad as a thagann sé. Is feidir linn eolas a scaipeadh go han-tapadh, ach tá míbhuntáistí ag baint leis sin freisin. An bhfuil a fhios againn cé a thóg an grianghraf seo, nó cé a scríobh na focail siúd? An fíor-ráiteas é seo? Uaireanta, ba cheart dúinn a bheith i bhfad níos cúramaí faoi na hábhair sin; b’fhéidir nach bhfuil an scéal ar fad á insint.

Mar a mhínigh ár léachtóir, ní hé go bhfuil níos mó drochrudaí ag tarlú timpeall orainn, ach tá fáil againn ar níos mó eolais, tá níos mó daoine in ann a bheith ag caint lena chéile agus ag cur a gcuid ábhar ar líne.

Is iomaí cúis a bhíonn ag daoine, agus ag iriseoirí go háirithe, agus iad ag baint úsáide as na meáin shóisialta. Agus iad á úsáid agat, is féidir leat:

 • An nuacht a fháil
 • Ábhair a dheimhniú
 • Daoine den scoth / toipicí spéisiúla a leanúint
 • Finnéithe súl nó eolas a aimsiú
 • Súil a choinneáil ar threochtaí nó ar thuairimí an phobail
 • Ábhar a scaipeadh
 • Sonraí a lorg ón bpobal – ag baint úsáide as pobalbhreitheanna, srl
 • Anailís a dhéanamh ar na meáin shóisialta

Agus tú ag iarradh píosa eolais nó pictiúr nó cibé rud eile a úsáid ar líne, caithfidh tú:
1. An fhoinse a dheimhniú.
2. An t-ábhar a dheimhniú.

Uaireanta bíonn sé an-éasca idirdhealú a dhéanamh idir pictiúr bréagach agus fíorphictiúr, ach tá níos má ann ná “ar bhain éinne úsáid as eagarthóireacht grianghrafaideoireachta anseo?” Mar shampla, is fíorphictiúir iad an dá pictiúr seo thíos. Ní íomhánna ardtaifigh iad ar chor ar bith, ach ní bréagphictiúir iad ach oiread. Caithfimid a bheith an-cúramach. An mbaineann an pictiúr sin leis an ábhar sin? An mbaineann sé leis an scéal atá á insint? Ar thóg an duine seo é?  Is féidir pictiúr a úsáid nach mbaineann leis an scéal in aon chor. An bhfuil an pictiúr ag insint na fírinne, sa chomhthéacs? Tá go leor níos mó ag baint leis na ceisteanna seo seachas “an bhfuil Photoshop in úsáid anseo?”


Uirlisí mhonatóireacht na meán sóisialta.
Rinneadh tagairt do TweetDeck, TrendsMap, SpundgeUshahidi agus a leithéid de shuíomh i rith léacht na seachtaine seo. Tá TweetDeck dochreidte, agus más duine thú a bhaineann úsáid as go leor leor suíomhanna, tá sé thar cionn. Is féidir leat do rogha d’am a bheith agat do gach aon tuít, agus is féidir leat níos mó ná cuntas amháin a úsáid ag an am céanna. Iontach.

Storify
Is maith liom Storify, cé gurbh uafásach an t-eispéireas a bhí agam leis cúpla bliain ó shin, agus mé i mo bhainisteoir teicneolaíochta ag comhdháil beag. Ceapaim gur áis iontach é, go háirithe nuair atá seisiún Q&A (C&F?) á reachtáil agat, cosúil leis an gceann seo ón Museum of Modern Art (MoMA) i Nua Eabhrac, mar ní dhéanann siad aon chiall ar Twitter féin.

Ba é tasc na seachtaine seo ná cuntas Storify a chruthú agus scéal a chur le chéile ag tagairt do haischlib éigin. Phioc mé #WakingTheFeminists, tar éis roinnt smaointe eile agus tar éis a bheith ag stánadh ar #GE16 agus #Togh16 ar feadh i bhfad rófhada. Is féidir leat breathnú ar mo scéal anseo. Tá brón orm, ach níl an scéal seo ar fáil i nGaeilge. Bheadh sé seafóideach, agus an t-ábhar ar fad i mBéarla ar aon nós! Ar Storify, is féidir leat fógra a chur chuig aon duine a dtagraíonn tú leo san alt féin, agus sin a rinne don chraic amháin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s