Week 8 / Seachtain 8

Screen shot 2016-04-02 at 17.31.33

[IMAGE]: Screen-grab of 9 thumbnail images from OneDrive, to which I uploaded videos from my phone so I could download and re-use them when I got to my computer. 

The topic of this week’s lecture was video editing. The lecturer gave a brief introduction to some entry level video editing software, apps and websites. These included iMovie and Windows Movie Maker, Vine, and YouTube and WeVideo. These are not professional video editing suites, but do have a useful amount of features for everyday editing. The basis of shooting video is very similar to the techniques used in static photography, and a lot of the theory overlaps between the two.

Here is the video I created using YouTube editor. I looked for some music that would suit it but decided to let the ocean do the talking instead! I used the 8mm filter to give it a vintage/hipster feel, and added two annotations as well. A word of warning for anyone used to using iMovie who starts to use YouTube editor: do not hit backspace when you have a clip selected. It won’t delete the clip. Instead, you’ll go back a page and lose any unpublished progress.

And here’s a video I put together using WeVideo. I found this one less user-friendly than YouTube Editor. You can’t change the speed of your clips (which I’ll be doing in iMovie) and I couldn’t get the subtitle function to work on the clips themselves. You also can seemingly only choose blue as a background colour for text, and the font choices are limited. I couldn’t embed directly to WordPress for some reason, so I downloaded it and uploaded it via YouTube. Also there’s a massive watermark on it, which is less than ideal.

Finally, here’s what I did with iMovie. I used much the same footage as in my WeVideo project, but including more clips. I sped some of it up, removed the sound from each segment, changed the brightness/contrast/saturation on a few snippets and had more control of where I was trimming my clips. I was also able to do a frame-within-the-frame for the onboard announcements. I should have had the LED rolling bar at the top of my frame when shooting, but unfortunately I didn’t consider that editing possibility at the time. Anyway, here we go!


 

Seachtain 8

Táimid ar ais aríst! Ba é téama na léachta an tseachtain seo ná eagarthóireacht físeáin. Rinneadh tagairt do scata uirlisí eagarthóireachta, idir chláir, aipeanna, agus ghréasáin idirlín. Tagraíodh d’iMovie agus Windows Movie Maker, do Vine agus aipeanna eile, agus do Youtube agus do WeVideo. Ní cláir eagarthóireachta phroifisiúnta iad siúd, ach tá siad maith go leor don ghnáth-thionscadal. Chun físeáin a thógáil, úsáideann tú an chuid is mó de na teicnící atá in úsáid sa ghrianghrafadóireacht. Cá bhfuil an gníomhaí? Cé méid spás atá idir thaobh an fhráma agus an ábhar?

Seo daoibh físeán a dheineas ar YouTube Editor. Bhíos ag iarradh píosa ceoil a chur leis ach ag an deireadh lig mé don fharraige an scéal a insint. Bhaineas úsáid as scagaire 8mm chun cuma ársa a chur ar an bhfíseán, agus chuireas dhá nótaí air freisin. Rabhadh d’éinne a úsáideann iMovie go ginearálta agus a thugann faoi YouTube: ná úsáid an cnaipe cúlspáis – muna bhfuil tú ag iarradh gach rud a chailliúnt!

Agus seo daoibh físeán a dheineas le WeVideo. Ní oireann an suíomh seo dom in aon chor, tá sé lofa i gcomparáid le YouTube. Ní féidir leat luas na bhfíseán a athrú (rud a dhéanfaidh mé in iMovie) agus ní rabhas in ann na fotheidil a chur ar siúl sna gearrthóga féin. Is cosúil nach féidir leat ach cúlra gorm a bheith agat agus tú i mbun téacs a chur isteach, agus níl ach clófhoireann amháin ann (ceapaim). Ní rabhas in ann é a chur díreach isteach ar WordPress ar chúis éigin, agus mar sin d’íoslódáileas é, agus d’uaslódáileas ar YouTube é ina dhiaidh sin. Anuas ar an méid sin, tá comhartha uisce ollmhór ar gach aon fhíseán a dhéanann tú saor in aisce leis an suíomh seo. Seachan é.

Agus fé dheireadh, seo mo thionscadal iMovie. Bhaineas úsáid as na gearrthóga céanna ‘s a d’úsáideas ar WeVideo. D’ardaíos luas na bhfíseán, bhaineas an fhuaim díobh, agus d’athraíos an ghile, an chodarsnacht agus an sáithiú. Bhí níos mó cumhacht agam agus mé ag iarradh na píosaí a ghearradh. Bhíos in ann fráma a chur isteach i bhfráma eile. Ba chóir go mbeadh an fógra LED ar bharr an phictiúir ach ní rabhas ag smaoineamh air sin agus mé á thaifead! Ar aon nós, seo é:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s