Léirmheas: case/lang/veirs

Níl aon chur amach agam ar k.d. lang nó Laura Veirs.

Nuair a fógraíodh an t-albam/tionscadal seo case/lang/veirs, bhíos buartha mar níor chuala mé riamh faoi Laura Veirs, agus ní raibh ach dornán eolais agam faoi k.d. lang. Mo náire, bhí smaoineamh i mo cheann a dúirt go raibh sí seanfhaiseanta agus nach mbeadh aon mhaitheas ag baint léi do mo chluaise (am éigin, scríobhfaidh mé blag iomlán eile mar gheall air sin).

Thángas ar Neko Case den chéad uair agus í ag canadh le The New Pornographers, banna a chuaigh go mór i bhfeidhm orm timpeall ar cheithre bliana ó shin. Bhíos ar bís nuair a thugas faoi deara go raibh saothar aonair ag Case freisin, agus thaitin Middle Cyclone go mór liom.

San albam seo, tá Case ag obair le beirt sáramhranaí eile, agus ní raibh aon rogha agam (nó ag mo chroí, is dócha) ach éisteacht leis!


Tá cuma traidisiúnta ar na hamhráin ar case/lang/veirs, ó thaobh na scríbhneoireachta de, a bheadh taitneamhach do éinne a bhfuil spéis acu in The Carpenters, nó fiú Fleetwood Mac. Ar ndóigh, má thaitníonn aon duine de na hamhránaí féin leat cheana féin, ní bheidh go leor fadhbanna agat leis an gcnuasach amhrán seo.

I kissed you in the morning
but only in my mind’s eye
the smell upon your skin is fireworks

Is iad buaicphointí an albaim ná na hamhráin ina bhfuil guth Neko le cloisteáil go láidir (is dócha freisin gurb in an claonadh atá agam) agus ní bheadh aon iontas orm dá dtaitneodh na cinn eile le leantóirí k.d. lang agus Veirs.

All the greens of June
Come blowing through the door
They make me wanna live
Like I never have before

Cinnte go gceapfaidh daoine éagsúla go bhfuil sé seo beagáinín iomarcach, ach de ghnáth is maith liom amhráin a cheiliúrann an saol. Tá fuinneamh ar leith sna focail; samhlaím ceolchoirm in áit éigin nach bhfuil ró-mhór (ná ró-bheag) agus an lucht féachana ar fad á chanadh le chéile.

case lang veirs 2

Tá blaiseadh de sin san amhrán ‘Best Kept Secret’ freisin. Tá an badada badada badada a chum Case ar cheann de na rudaí is mó a thaitníonn liom anseo, agus tá sé an-chosúil le cur chuige na New Pornographers ar an albam is déanaí ach go háirithe.

I’m out in the cold
I gaze through your window
The music’s on
I’m watching you sway

Ní maith liom an t-amhrán ‘1,000 Miles’ ó thaobh an cheoil de. B’fhéidir go dtaitneodh sé le daoine eile ach tá fuaim an-aisteach taobh thiar de na focail. Ar mhaithe leis an léirmheas seo, táim tar éis cúpla babhta a chaitheamh leis agus cuireann sé isteach go mór orm. Ina theannta sin, ní maith liom na liricí in aon chor. 0/10, ní mholfainn é.

Maidir leis sin, ní bhíonn a fhios agat cé a scríobh na liricí nó fiú an ceol sna hamhráin seo mura bhfuil sé ráite acu go poiblí. Is dócha gur chumadar le chéile iad, agus gur fhásadar go nadúrtha. Is maith an rud é, mar ní bheinn in ann a rá gur le duine amháin iad na hamhráin.

NC: I was proud of us for getting through that and not resenting each other or feeling weird. It was kind of like being in Harry Potter and Dumbledore going, “OK, Harry, I’m going to be under this spell and I’m going to beg you to give me water, but no matter what, don’t give me the water.” And Harry having to look at Dumbledore suffering and say, “Sorry, dude, but I can’t give you the water because the song is going to suck if I do.” It wasn’t quite that dramatic, but that’s the only metaphor I can think of for it.
– Neko Case, Lenny Letter.

Is dócha gur ómós atá i gceist leis an amhrán ‘Song for Judee’, rud atá ann in ‘Best Kept Secret’ freisin, ach b’fhéidir nach n-oibríonn an ceann seo de dheasca an uireasa eolais atá agam faoi ‘Judee’. Nuair a tháinig ‘Best Kept Secret’ amach, rinneadh scéal as, agus labhradar faoin duine atá mar ábhar ann. Anseo, níl aon nasc ‘samhalta’ agam leis an duine, ach fós féin is amhrán spraíúl é.

case lang veirs 3

Tá blaiseadh de She & Him sa cheol, ach dar liom tá iarracht níos fearr déanta acu anseo rud éigin a chruthú gur féidir leat é atá sochreidte. Thaitin She & Him liom ar dtús ach d’éiríodar ró-mhilis tar éis tamaill.

Tá fad maith ag an albam, ag 43.34, ach fós féin ceapaim go bhfuil sé rófhada. Ar an iomlán, thabharfainn 7.5/10 dó. Taitníonn sé liom, cinnte, ach braithim go bhfuil laigí ar leith ag baint leis freisin. Tá 16 amhrán san áireamh. De ghnáth, bheinn lán-sásta leis an méid sin, ach anseo tá sé iomarcach. Is féidir neamhaird a thabhairt ar na cinn nach dteatnaíonn leat, áfach, agus beidh albam deas gonta agat! iTunes abú.

Beidh an t-albam ar fáil ar an 17 Meitheamh. Idir an dá linn, is féidir éisteacht leis, buíochas le NPR, má chliceálann tú anseo.

Mholfainn: Blue Fires, Behind the Armory, Best Kept Secret, Georgia Stars, The Greens of June, Supermoon

Sheachnóinn: Song for Judee, Honey and Smoke

Scriosfainn: 1,000 Miles

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s