2016 – Ní dhéanfad ómós di

Ní dhéanfad ómós di

Táim gafa leis an ngaoth
I mo sheasamh ar thaobh an locha
Ag féachaint ar chloch bheag i lár an tsrutháin
a thiteann isteach anso.

Ní hionann an teocht a thiteann orm
agus mé ag an baile, slán, tirim
agus an beocht a théann tríom
nuair a éistim le neart an nádúir chéanna
a bhí le cloisteáil ag mo mháthair chríonna.

Níor bhuaileas léi siúd
agus ní bhuailfead ach an oiread.

Amuigh fé spéir atá ag dorchú,
buaileann an feothan mo ghruaig
agus casaim lena spiorad.

Advertisements