Cad is aimsir bhreá ann?

Seo píosa scríbhneoireachta ón gcartlann! Anuraidh, thug an Dr Diarmuid Ó Sé dúshlán do mhic léinn Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge in UCD: aiste a scríobh faoin teidil ‘Is maith liom aimsir bhreá’. Bhí sé ag magadh, bhí a fhios againn – ach cé chomh deacair is a bheadh sé, teideal mar sin a thiontú ina aiste ollscoile?

Seo leagan leasuithe den aiste a scríobhas ansin, agus é curtha in oiriúnt don saol mar atá anois agam…

Ó thaobh na grianghrafadóireachta de, is iontach an rud í aimsir bhreá. Ní haon ghrianghrafadóir proifisiúnta mise, áfach, cé gurbh é ceann de na roghanna a bhí agam ar an CAO, shocraíos dul i dtreo na dteangacha sa deireadh thiar thall. Agus mé san ollscoil, bhíos ag obair le heagraíochtaí agus le cumainn ollscoile éagsúla chun grianghraif a thógáil. Is obair í sin, dar liom, agus tá taithí difriúla agam leis an ngrianghrafadóireacht mar chaitheamh aimsire.

Tugtar “amnochtadh” ar an méid ama a úsáidtear chun grianghraf a thógáil.Is féidir go leor rudaí a dhéanamh le ceamara má tá an ghrian ag taitneamh; de ghnáth, tógtar grianghraf i bhfaiteadh na súl. Is féidir amnochtach gearr a úsáid amuigh faoin ngrian mar tá roinnt mhaith solais ar fáil. Ansin bíonn na grianghraif an-soiléir.

9374392158_eafe0b2422_o

Páirc Uí Mhordha, Port Laoise. Íomhá scanta. Tógtha am éigin roimh 2013.

San oíche, má úsáidtear ceamara go huathoibríoch, níl sé in ann déileáil leis an dorchadas ar chor ar bith. Ar an dea-uair, is féidir rud eile ar fad a dhéanamh má tá an tuiscint agat. Is féidir an t-amnochtadh a leathnú amach ionas gur féidir níos mó solais a ligint isteach sa cheamara. Tugtar “amnochtadh fada” air.

4388350912_ddf4a82191_o.jpg

Eastát cónaithe, Port Laoise. Splanc + amnochtadh soicind. 25 Feabhra 2010.

Más gealach lán atá ann, is féidir grianghraf a thógáil ar feadh nóiméid agus dealróidh sé gur am eile an lae atá i gceist. Má tá sé gaofar, ar ndóigh, beidh luascadh na gcrann le feiscint mar ní fhanann siad in aon áit amháin.

4232083593_e023275ede_o.jpg

Grianghraf a thógas timpeall ar 1am, 1 Eanáir 2010.

É sin ráite, is féidir leat grianghraif a thógáil muna bhfuil oíche spéirghlán agat. Fiú le dorchacht oíche, is féidir soléireacht a bheith i do chuid grianghraf. Má úsáideann tú amnochtadh an-fhada sa dorchadas, de ghnáth bíonn an críochtháirge measartha geal.

Tá scil ar leith eile ag baint leis an stíl sin grianghrafadóireachta, ar a dtugtar “péinteáil solais”. Ar dtús, tá amnochtadh fada agat. Ansin, tógann tú solas éigin, mar shampla tóirse nó fón cliste, agus úsáideann tú é chun rud éigin a tharraingt san aer. Nuair a stopann an ceamara, tá pictiúr den rud a tharraing tú san aer ar an scáileán, i lár an ghrianghraif. Is feidir leat d’ainm a scríobh nó pictiúir iomlán a tharraingt – nó rud níos mó:

This slideshow requires JavaScript.

Ní bhraitheann sé sin ar an aimsir, mar is féidir leat rudaí mar sin a dhéanamh i do theach féin, ach is suimiúil na grianghraif a thógtar amuigh faoin spéir leis an teicníc sin, go háirithe más críoch-chomhartha nó foirgneamh aitheanta atá ann. Chomh maith leis sin, is é sin an fáth go mbíonn grianghraif ann a bhfuil tú in ann soilse na gcarranna a fheiceáil iontu mar stríoca:

15837276985_ca20d495a2_o

Faiche na Rás, BÁC. 

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an aimsir i gcúrsaí grianghrafadóireachta, cinnte. Ar an lámh eile, tá rudaí ann nach féidir a ghabháil le ceamara. Is áille an radharc atá ann nuair a thagann spalpadh gréine anuas tríd an bháisteach. Ar an drochuair, ní maith le haon duine a chuid ceamara a scriosadh le huisce, agus bíonn sé deacair grianghraf a thógáil den fheiniméan seo – nó domsa ar a laghad!

Nuair a dheinimse iarracht teacht ar an radharc is deise i mo chuimhne, ní théim ag féachaint ar sheanghrianghraif; smaoiním ar laethanta saoire m’óige. An chéad uair a thógas ceamara liom agus muid ag tabhairt cuairt bhliantúil ar Chorca Dhuibhne, nár dhein an ceamara é féin a fhormáidiú! Chailleas gach aon phictiúr agus bheartaíos gan iarracht eile a dhéanamh amach as sin. Sin mallacht daoibh: go bhformáidí do cheamara é féin díreach sula sábhálann tú na pictiúir!

Measaim go bhfuil sé i bhfad níos fearr nuair a thagann na pictiúir sin ar ais chugam as a stuaim féin ar aon nós,  cibé aimsir atá ann.

 

Advertisements

Léirmheas: case/lang/veirs

Níl aon chur amach agam ar k.d. lang nó Laura Veirs.

Nuair a fógraíodh an t-albam/tionscadal seo case/lang/veirs, bhíos buartha mar níor chuala mé riamh faoi Laura Veirs, agus ní raibh ach dornán eolais agam faoi k.d. lang. Mo náire, bhí smaoineamh i mo cheann a dúirt go raibh sí seanfhaiseanta agus nach mbeadh aon mhaitheas ag baint léi do mo chluaise (am éigin, scríobhfaidh mé blag iomlán eile mar gheall air sin).

Thángas ar Neko Case den chéad uair agus í ag canadh le The New Pornographers, banna a chuaigh go mór i bhfeidhm orm timpeall ar cheithre bliana ó shin. Bhíos ar bís nuair a thugas faoi deara go raibh saothar aonair ag Case freisin, agus thaitin Middle Cyclone go mór liom.

San albam seo, tá Case ag obair le beirt sáramhranaí eile, agus ní raibh aon rogha agam (nó ag mo chroí, is dócha) ach éisteacht leis!


Tá cuma traidisiúnta ar na hamhráin ar case/lang/veirs, ó thaobh na scríbhneoireachta de, a bheadh taitneamhach do éinne a bhfuil spéis acu in The Carpenters, nó fiú Fleetwood Mac. Ar ndóigh, má thaitníonn aon duine de na hamhránaí féin leat cheana féin, ní bheidh go leor fadhbanna agat leis an gcnuasach amhrán seo.

I kissed you in the morning
but only in my mind’s eye
the smell upon your skin is fireworks

Is iad buaicphointí an albaim ná na hamhráin ina bhfuil guth Neko le cloisteáil go láidir (is dócha freisin gurb in an claonadh atá agam) agus ní bheadh aon iontas orm dá dtaitneodh na cinn eile le leantóirí k.d. lang agus Veirs.

All the greens of June
Come blowing through the door
They make me wanna live
Like I never have before

Cinnte go gceapfaidh daoine éagsúla go bhfuil sé seo beagáinín iomarcach, ach de ghnáth is maith liom amhráin a cheiliúrann an saol. Tá fuinneamh ar leith sna focail; samhlaím ceolchoirm in áit éigin nach bhfuil ró-mhór (ná ró-bheag) agus an lucht féachana ar fad á chanadh le chéile.

case lang veirs 2

Tá blaiseadh de sin san amhrán ‘Best Kept Secret’ freisin. Tá an badada badada badada a chum Case ar cheann de na rudaí is mó a thaitníonn liom anseo, agus tá sé an-chosúil le cur chuige na New Pornographers ar an albam is déanaí ach go háirithe.

I’m out in the cold
I gaze through your window
The music’s on
I’m watching you sway

Ní maith liom an t-amhrán ‘1,000 Miles’ ó thaobh an cheoil de. B’fhéidir go dtaitneodh sé le daoine eile ach tá fuaim an-aisteach taobh thiar de na focail. Ar mhaithe leis an léirmheas seo, táim tar éis cúpla babhta a chaitheamh leis agus cuireann sé isteach go mór orm. Ina theannta sin, ní maith liom na liricí in aon chor. 0/10, ní mholfainn é.

Maidir leis sin, ní bhíonn a fhios agat cé a scríobh na liricí nó fiú an ceol sna hamhráin seo mura bhfuil sé ráite acu go poiblí. Is dócha gur chumadar le chéile iad, agus gur fhásadar go nadúrtha. Is maith an rud é, mar ní bheinn in ann a rá gur le duine amháin iad na hamhráin.

NC: I was proud of us for getting through that and not resenting each other or feeling weird. It was kind of like being in Harry Potter and Dumbledore going, “OK, Harry, I’m going to be under this spell and I’m going to beg you to give me water, but no matter what, don’t give me the water.” And Harry having to look at Dumbledore suffering and say, “Sorry, dude, but I can’t give you the water because the song is going to suck if I do.” It wasn’t quite that dramatic, but that’s the only metaphor I can think of for it.
– Neko Case, Lenny Letter.

Is dócha gur ómós atá i gceist leis an amhrán ‘Song for Judee’, rud atá ann in ‘Best Kept Secret’ freisin, ach b’fhéidir nach n-oibríonn an ceann seo de dheasca an uireasa eolais atá agam faoi ‘Judee’. Nuair a tháinig ‘Best Kept Secret’ amach, rinneadh scéal as, agus labhradar faoin duine atá mar ábhar ann. Anseo, níl aon nasc ‘samhalta’ agam leis an duine, ach fós féin is amhrán spraíúl é.

case lang veirs 3

Tá blaiseadh de She & Him sa cheol, ach dar liom tá iarracht níos fearr déanta acu anseo rud éigin a chruthú gur féidir leat é atá sochreidte. Thaitin She & Him liom ar dtús ach d’éiríodar ró-mhilis tar éis tamaill.

Tá fad maith ag an albam, ag 43.34, ach fós féin ceapaim go bhfuil sé rófhada. Ar an iomlán, thabharfainn 7.5/10 dó. Taitníonn sé liom, cinnte, ach braithim go bhfuil laigí ar leith ag baint leis freisin. Tá 16 amhrán san áireamh. De ghnáth, bheinn lán-sásta leis an méid sin, ach anseo tá sé iomarcach. Is féidir neamhaird a thabhairt ar na cinn nach dteatnaíonn leat, áfach, agus beidh albam deas gonta agat! iTunes abú.

Beidh an t-albam ar fáil ar an 17 Meitheamh. Idir an dá linn, is féidir éisteacht leis, buíochas le NPR, má chliceálann tú anseo.

Mholfainn: Blue Fires, Behind the Armory, Best Kept Secret, Georgia Stars, The Greens of June, Supermoon

Sheachnóinn: Song for Judee, Honey and Smoke

Scriosfainn: 1,000 Miles

Week 8 / Seachtain 8

Screen shot 2016-04-02 at 17.31.33

[IMAGE]: Screen-grab of 9 thumbnail images from OneDrive, to which I uploaded videos from my phone so I could download and re-use them when I got to my computer. 

The topic of this week’s lecture was video editing. The lecturer gave a brief introduction to some entry level video editing software, apps and websites. These included iMovie and Windows Movie Maker, Vine, and YouTube and WeVideo. These are not professional video editing suites, but do have a useful amount of features for everyday editing. The basis of shooting video is very similar to the techniques used in static photography, and a lot of the theory overlaps between the two.

Here is the video I created using YouTube editor. I looked for some music that would suit it but decided to let the ocean do the talking instead! I used the 8mm filter to give it a vintage/hipster feel, and added two annotations as well. A word of warning for anyone used to using iMovie who starts to use YouTube editor: do not hit backspace when you have a clip selected. It won’t delete the clip. Instead, you’ll go back a page and lose any unpublished progress.

Read more / Lean ar aghaidh

Week 6 / Seachtain 6

Analysis and visualisation of social network data: 

Handle Cloud

[IMAGE]: Jumble of lots of Twitter usernames in white text on a black background with coloured lines between them. One username is in black, with a white box: wtfeminists. Source: Netlytic.

In today’s lecture, we learned about data visualisation and got a taste of collecting tweets and using that data to create infographics. To begin, we saw a few examples, like the visualisation of social media activity around elections in IndiaNew Year’s Eve in 2014, and homophobic (and racist and ableist) tweets in the USA.

Read more / Lean ar aghaidh

Week 4 / Seachtain 4

This week’s topics were sound recording and podcasting!

amandapalmer3

[IMAGE]: Musician/artist/Twitterer Amanda Palmer, on a stage and standing on a green crate, with arms outstretched and holding a white flower in her right hand. Image source: NPR

I’ve never actively followed any regular podcasts, but actually thinking about it I realise that there are quite a few that have resonated with me over the years. The main one I’d associate with would be TED Talks. The above image is taken from one of my favourite TED Talks, by Amanda Palmer (which you can listen to or watch here). I also really enjoyed this particular podcast that came out this week on NPR. There’s definitely something off about the sound on the presenter’s mic in this one – like she’s talking into a steel bucket. Seemingly Neko was given a better mic during the interview.

Read more / Lean ar aghaidh

Week 3 / Seachtain 3

This week was based on writing content for use on the web. This doesn’t mean how to write an article; rather, it means how to put together a web page or how the “inside” of a website works. Basically, we’re all in the Matrix, and I’m slowly learning how to read it!

Thematrixincode99

[IMAGE]: Screenshot from The Matrix (Wachowski & Wachowski, 1999), a hallway made entirely from green “code” language, with three humanoid figures standing in the background.

We were given an overview of  programs and websites for beginners in HTML writing. WYSIWYG HTML Editors are “What You See is What You Get” programs and, much like WordPress, they allow you to write and put together your page while the HTML is automatically written in the background. Some examples of WYSIWYG tech are Mozilla Thimble, Adobe Dreamweaver, and Blue Griffon.

Read more / Lean ar aghaidh

Week 2 / Seachtain 2

The task this week was to figure out how to activate the proofreading setting on WordPress.

SC-Blog2

[IMAGE] WordPress admin page, which I couldn’t find for approximately three years. User settings: Where have you been all my life?

I wasn’t aware that WordPress had this function, but I’m looking forward to using it, and I think it’ll speed up my blogging process too (in English, at least).

Read more / Lean ar aghaidh