Ar ghabh tú gach aon Phokémon go fóill?

Tháinig an aip Pokémon GO amach breis is mí ó shin anois, agus thosaigh na mílte daoine á húsáid. Ba í an aip is mó íoslódáil sa chéad seachtain sa siopa Apple (agus sna trí seachtaine i ndiaidh don aip teacht ar an bhfód, d’íoslódáil 35 milliúin duine é). Tá líon dochreidte úsáideoirí laethúla ag an aip freisin, rud a léiríonn an spéis a chuireann daoine inti agus cé chomh tarraingteach is atá sí.

Screen shot 2016-08-12 at 15.01.04

Buaicphointe laethúil na n-úsáideoirí ar roinnt de na haipeanna is mó ar domhan.

Coicís ó shin, scríobhadh alt faoin aip ar Nós, agus rinneadh saghas cur síos ar a bhfuil ar fáil sa chluiche. Níor aontaigh mé leis, ar bhealaí éagsúla. Taitníonn an aip sin go mór liom, mar a thaitníonn sé le daoine eile a bhfuil spéis acu in Pokémon agus in aipeanna a éascaíonn comhoibriú agus súgradh i ngrúpaí.  Cé go n-adhmhaím go bhfuil lochtanna ag baint leis; tá sé go maith, tá sé tarraingteach agus tá sé i bhfad níos spéisiúla dom ná Candy Crush Saga.

Agus é ar fáil ar feadh míosa anois, tá dhá uasdhátú mór déanta ag Niantic, an comhlacht atá taobh thiar den bhfeiniméan seo. Réitigh siad roinnt fabhtanna cheana féin, fadhb ollmhór an tseirbheálaí ina measc. Nuair a cuireadh an aip amach ar dtús, ní raibh daoine in ann é a úsáid de dheasca laigí an tseirbheálaí. An rud is spéisiúla a bhaineann leis sin ná gur lean daoine ag aghaidh leis in ainneoin na

Tá sé ráite acu go dtiocfaidh feidhmeanna nua isteach sa todhchaí, agus go mbeidh úsáideoirí in ann a gcuid peataí póca a mhalairtiú lena chéile – ceann de na rudaí is mó a chuireann leis na cluichí ar Nintendo Gameboy, DS, 3DS agus eile.

Ní raibh pioc ná Pog níos fearr ná na cluichí sin agus mé ag fás aníos, agus an Gameboy i mo phóca agam nuair a bhí an seans agam.

allgens

Na Pokéchluichí ríomhaire do Nintendo Gameboy, Gameboy Advance, DS agus 3DS. 

Tá cúpla sraith de na cluichí ann, ar a dtugtar ‘glúine’. Baineann Pokémon de shaghasanna difriúla leis na glúine uilig. D’éirigh rudaí measartha casta i ndiaidh don dara ghlúin a theacht i bhfeidhm, ach tá an comhlacht Nintendo fós ag treabhadh leo, ag cur leis an liosta agus ag cur mearbhall ar éinne a d’imigh na seanchluichí (rud nach gcuireann isteach ar an gcuid is mó den spriocmhargadh). Caithfear cluichí den saghas sin éabhlóid a dhéanamh ionas go bhfanann siad spéisiúil.

Agus sin atá i ndán don aip nua. Tá na mílte féidearthachtaí ann dó, an trádáil ina measc. Ná bíodh imní ort, nílim ag dul isteach sna mionphointí teicniúla.

Tarraingteacht na haipe

Ceapaim gur maith an rud é go bhfuil ábhar spéise ag páistí, déagóirí agus daoine fásta. Tá siad ar comhchéim lena chéile, go bhfios don aip.

Dar ndóigh, ta fadhb leis sin freisin, agus ní bheadh aon ionadh orm dá bhfeicfinn scéal faoi dhuine fásta a éiríonn feargach de bharr gur chaill siad an ‘troid’ le húsáideoir níos óige. Agus, is dócha gur féidir a rá gur uirlis atá ann do dhaoine fásta ag iarraidh mí-úsáid a bhaint as. Ní féidir liom é sin a shéanadh. Cinnim go nglacfaidh mé leis an taobh dearfach den scéal, áfach. Mar gheall ar na daoine fásta sin, na síceapataigh, is uirlís mí-úsáide é aon rud. 

Ach caithfear a rá go dtaitníonn an aip seo le daoine éagsúla. Nílim chomh scanraithe anois nuair a fheicim go bhfuil grúpa déagóirí fireann ina seasamh taobh amuigh den árasán; tá Pokéstop (áit a bhfaightear ‘liathróidí’ á úsáidtear chun Pokémon a fháil) agus Gym (áit a mbíonn babhtanna troda ar siúl inti) díreach in aice linn.

enda_kenny_presents_barack_obama_with_a_hurley

Ná bain úsáid as an gcamáin chun do Phoképheataí a bhualadh

Tá sé cosúil leis an mothúchán a airím agus mé ag siúl trí chathair Chill Chainnigh, nuair a fheicim go bhfuil camáin ag grúpa déagóirí. Is féidir liom iad a thrust níos mó ná aon déagóirí eile sa cheantar. Tá fios a gceirde acu, agus is cuma leo faoi aon rud eile.

Caithfidh mé a rá freisin go dtaitníonn an aip seo liom mar go dtugann sé spreagadh dom dul ag siúl. Nílim aclaí agus ní bheidh mé go deo. Bíonn drogall orm dul i mbun aclaíochta agus bíonn mo chúiseanna féin agam. Ach níl aon náire ag baint le Pokémon GO. Uaireanta sa chluiche, faigheann tú ubh a bhfuil Pokémon ann, agus caithfidh tú dul ar siúlóid go dtí go dtagann an Pokémon amach as an ubh. Simplí go leor. Tuigim go rímhaith nach ionann Pokémon nua agus mo chuid sláinte, ach tá sé an-éasca mo mhothúcháin agus mo chuid náire choirp a cheilt taobh thiar de.

An fhadhb is mó a bhí agam leis an aip go dtí seo ná go bhfaca bean ar an traen go raibh mé á úsáid, agus thosaigh sí ag rá rud éigin cosúil le ‘gasúir na laethanta seo, ná fuilid uilig greamaithe den rud céanna’ agus mar sin de. Ba chóir go raibh a fhios aici go raibh mé in ann  í a chloisteáil: bhí mé i mo shuí díreach in aice léi. Murach an fón póca, bheadh orm labhairt léi agus lena cairde cairdiúla – ceapaim go bhfuilim sásta lena bhfuil agam.

Féidearthachtaí don Ghaeilge?

Ceann de na rudaí is taitneamhaí faoin aip seo ná gur féidir leasainmeacha a thabhairt do do pheataí póca, rud nach féidir leat a dhéanamh ach uair amháin sna cluichí Gameboy agus DS. Ach le Pokémon GO, is féidir leat leasainmeacha a athrú arís is arís eile. Mar sin, shocraigh mé ainmneacha Gaeilge a thabhairt ar m’fhoireann ón gcéad lá, agus bhí deis agam athshealbhú a dhéanamh ar an gcoincheap ar fad a bhfuil gaol agam leis ó 2002 nó mar sin de. Tuigim nach mise an t-aon duine a rinne é sin, ach is taitneamhach na féidearthachtaí a bhaineann leis!

driasc-karp.png

Rinne mé iarracht stair nó láidreachtaí na bPokémon féin a úsáid chun ainmneacha maithe a thabhairt orthu.Tá a fhios agam go bhfuil an aip sin ar fáil i dteangacha eile, ach cad mar gheall ar an nGaeilge? Má theastaíonn duine éigin chun ainmneacha na bPokémon a aistriú go Gaeilge, táim ar fáil gach aon lá sa tseachtain.

Seo cuid den fhoireann atá anois agam:

omoilleoir.png

Maith dom.

anportanach.png

Tá ceann eile agam agus tugaim Anraí air.

Cad a thugann tusa ar do Phoképheataí féin?

Fág trácht ar an mblag seo chun na leasainmneacha a roinnt liom, nó cuir tvuít chugam ag @grainnenim.

Caithfear gach ceann a ghabháil!

Advertisements